Huế: Nghẹn lòng giây phút đưa tiễn mẹ con sản phụ trong cơn mưa

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

Hình ảnh người chồng đau đớn, khóc vật vã trên bờ khi vợ bị lũ cuốn trôi.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼.̼

Anh M. khóc ngất ngay trong lễ đưa tang vợ. (Ảnh cắt từ clip)

Trong tang lễ, anh M. vẫn không ngừng rơi nước mắt khi vợ và con chưa kịp chào đời đã rời xa gia đình. Không chỉ vậy, hình ảnh 2 người con nhỏ của anh M. và chị P. liên tục gọi mẹ lại khiến mọi người không khỏi rơi vào giây phút nghẹn lòng.

Rất đông người dân đến đưa tiễn mẹ con sản phụ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh cắt từ clip)

Trong buổi sáng đưa tang, mặc dù mưa to gió lớn, thế nhưng bà con hàng xóm vẫn xuất hiện để có thể đưa mẹ con chị P. về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Mẹ ruột chị P. đau lòng trong đám tang của con gái và cháu ruột. (Ảnh cắt từ clip)

G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼n̼g̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

B̼ở̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

Anh M. khóc khi nhận được tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!