Công ty TNHH May Xuân Hiếu phá sản, hơn 700 công nhân điêu đứng

Do kinh doanh thua lỗ, Công ty TNHH May Xuân Hiếu (chuyên may mặc; đóng tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa tuyên bố phá sản.

Việc công ty đột ngột ngừng hoạt động khiến hơn 700 công nhân (CN) điêu đứng, nhất là thời điểm cận Tết. Ngoài nợ tiền thuê đất và dịch vụ bảo vệ, công ty còn nợ BHXH của CN.

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼a̼y̼ ̼X̼.̼H̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼

Hơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Bình Hòa, thị xã Thuận An cho biết, sự việc xảy ra do Công ty Xuân Hiếu làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản.

Công ty nợ tiền thuê đất, tiền dịch vụ bảo vệ, tiền bảo hiểm xã hội, nợ tiền thuê tài sản của 1 người dân và nợ tiền lương công nhân. Chủ công ty đã lánh mặt để âm thầm giải quyết lương cho công nhân và làm thủ tục tuyên bố phá sản.

Theo LĐLĐ thị xã Thuận An, khi sự việc xảy ra, phía LĐLĐ thị xã Thuận An đã phối hợp với chính quyền địa phương gặp gỡ doanh nghiệp để giải quyết bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

Sau khi làm việc, các bên thống nhất, trước mắt thực hiện thanh lý tài sản, máy móc để trả tiền lương cho công nhân. Hiện đã chi trả được 50% tiền lương cho công nhân. Số còn lại ra ngoài Tết sẽ tiếp tục giải quyết.

ảnh minh họa

Ngay khi vụ việc xảy ra, LĐLĐ thị xã đã phối hợp với chính quyền địa phương gặp gỡ chủ doanh nghiệp để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho CN. Kết quả, công ty đồng ý thanh lý tài sản, máy móc để thanh toán trước 50% tiền lương tháng 12-2019 cho CN, còn lại sau Tết sẽ tiếp tục giải quyết.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼a̼o̼d̼o̼n̼g̼

Khách Mỹ phá sản, doanh nghiệp dệt may Việt mất trăm tỷ tiền hàng

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼

C̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼í̼ ̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼M̼a̼y̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ã̼ ̼M̼S̼H̼)̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼&̼ ̼C̼o̼m̼p̼a̼n̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼R̼T̼W̼ ̼R̼e̼t̼a̼l̼w̼i̼n̼d̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼1̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼&̼ ̼C̼o̼m̼p̼a̼n̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼M̼a̼y̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼8̼,̼7̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼7̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼y̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼í̼ ̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼í̼ ̼3̼,̼ ̼M̼a̼y̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼&̼ ̼C̼o̼m̼p̼a̼n̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼M̼a̼y̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼r̼i̼m̼e̼ ̼A̼p̼p̼a̼r̼e̼l̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼S̼H̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼D̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼–̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼m̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼C̼M̼)̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼…̼ ̼d̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Ảnh minh họa

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼q̼u̼í̼ ̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼:̼ ̼S̼e̼a̼r̼s̼,̼ ̼R̼o̼e̼b̼u̼c̼k̼ ̼a̼n̼d̼ ̼C̼o̼ ̼v̼à̼ ̼K̼m̼a̼r̼t̼ ̼C̼o̼r̼p̼o̼r̼a̼t̼i̼o̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼a̼r̼s̼ ̼H̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼e̼a̼r̼s̼ ̼R̼o̼e̼b̼u̼c̼k̼ ̼a̼n̼d̼ ̼C̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼3̼,̼7̼9̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼K̼m̼a̼r̼t̼ ̼C̼o̼r̼p̼o̼r̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼3̼0̼-̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼1̼,̼3̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼S̼H̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼C̼M̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼D̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼i̼t̼a̼s̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼

Ảnh minh họa

̼V̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼C̼M̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼&̼ ̼C̼o̼m̼p̼a̼n̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼S̼H̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼í̼ ̼3̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼í̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼í̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼–̼ ̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼5̼-̼1̼0̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼í̼ ̼3̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼í̼ ̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼“̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼u̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼e̼s̼t̼o̼n̼,̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼0̼%̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!